Microsoft Excel 2013

Tải xuống Microsoft Excel 2013 dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
15.0.5031.1000
Tải xuốngdành cho Windows

Tải xuống Microsoft Excel 2013

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft Excel 2016.

Lưu ý: Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft Excel 2016.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác