Microsoft Excel 2013

Tải xuống Microsoft Excel 2013 dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
16.0.6769.2017

Tải xuống Microsoft Excel 2013

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft Excel 2016.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft Excel 2016.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác