Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 dành cho Windows

Sách bài tập thông minh và dễ dàng hơn

Excel 2013 là một sổ làm việc và ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ được bao gồm trong Office 2013. Đây là một phần mềm cổ điển giúp thực hiện các phép toán số, biểu đồ và dự báo tài chính, thân thiện với người dùng hơn. Đó là lựa chọn cổ điển đối với các Bảng tính đã biết khác như Google Trang tính hoặc Số nếu bạn có nhiều người dùng Mac hơn.

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Phân tích nhanh cho thấy cách tốt nhất để trình bày dữ liệu
  • Giao diện được thiết kế lại giúp dễ sử dụng hơn
  • Chèn ảnh từ các nguồn trực tuyến
  • Tạo bảng tổng hợp tự động
  • Thông báo lỗi hữu ích

NHƯỢC ĐIỂM

  • Vẫn đáng sợ đến người mới

Tuyệt vời
9

Excel 2013 là một sổ làm việc và ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ được bao gồm trong Office 2013. Đây là một phần mềm cổ điển giúp thực hiện các phép toán số, biểu đồ và dự báo tài chính, thân thiện với người dùng hơn. Đó là lựa chọn cổ điển đối với các Bảng tính đã biết khác như Google Trang tính hoặc Số nếu bạn có nhiều người dùng Mac hơn.

Một công cụ có độ tin cậy cao và bền

Excel luôn là một ứng dụng mạnh mẽ, nếu bạn biết cách sử dụng nó. Microsoft nhắm mục tiêu cụ thể dễ sử dụng cho Excel 2013. Khi người dùng nhập dữ liệu, Excel 2013 sẽ phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất về cách tốt nhất để trình bày nó. Nếu thông tin là đủ toàn diện, nó thậm chí sẽ phân tích nó và trình bày một tùy chọn để tạo một PivotTable tự động.

Ngoài ra còn có một tính năng mới được gọi là Flash Fill, sẽ giúp đưa dữ liệu bị định dạng sai vào một cái gì đó dễ hiểu. Thông tin sẽ được sắp xếp thành các cột thích hợp cho bạn. Điều này đòi hỏi quá nhiều công sức từ việc tổ chức thủ công dữ liệu của bạn mà Flash Fill có thể là tính năng sát thủ cho những người quyết định có sử dụng Excel 2013 hay không.

Một cải tiến lớn trong Excel 2013 là cảm giác cơ bản như thế nào. Có rất ít hoạt hình nhanh chóng, giúp làm cho chương trình cảm thấy ít lâm sàng hơn. Các hình động không gây mất tập trung và giúp hướng dẫn tập trung vào những gì Excel hiện đang làm.

Thông minh hơn và thân thiện hơn

Giao diện ribbon vẫn còn nhưng đã được tinh chỉnh để có thể sử dụng nhiều hơn. Các biểu tượng có màu sắc khác nhau và được nhóm lại một cách độc đáo. Excel 2013 đã giới thiệu một tính năng mới, nơi bạn có thể lấy hình ảnh từ web từ các dịch vụ được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Thiết lập Excel 2013 là tự động vì nó sẽ lấy thông tin từ tài khoản của bạn.

Mặc dù Excel 2013 vẫn có số lượng tính năng đáng sợ, nhưng tính năng này trở nên thông minh hơn, giúp việc làm việc với dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Microsoft đã thực hiện một công việc nổi bật với Excel 2013 và bất kỳ ai sử dụng Excel trên cơ sở hàng ngày đều nên coi đó là một tùy chọn được khuyến nghị.

Được tải nhiều nhất Bộ ứng dụng Văn phòng cho windows

Microsoft Excel 2013

Tải xuống

Microsoft Excel 2013 16.0.6769.2017

Đánh giá của người dùng về Microsoft Excel 2013

×